ENVIAMENT DE RESUMS

ATENCIÓ SI US PLAU

Estem molt satisfets per l’interès que ha suscitat el Congrés Internacional Lenin entre la comunitat acadèmica internacional i, per això, hem decidit ampliar el termini d’enviaments fins el dia 1 de maig de 2024.

Les comunicacions i els simposis que siguin acceptats pel Comitè Científic seran distribuïts a partir de les seccions següents: a) Autodeterminació; b) Tècnica; i c) Poder. Els tres eixos en què s’articula el Congrés tenen per objecte cobrir un ventall ampli de temàtiques relacionades amb el pensament de Lenin, així com amb els debats que en deriven, tant en el marc dels Estudis Marxistes com en relació amb la història del pensament polític contemporani.

Tenint en compte aquestes línies de treball, el Comitè Organitzador llança aquesta convocatòria a la comunitat acadèmica nacional i internacional. Les persones interessades a presentar una comunicació o un simposi han de fer arribar la seva proposta abans del 4 de març de 2024 a l’adreça electrònica submissions@leninconference.cat. La documentació, en format Word o similar, ha d’incloure:

 • Per a les comunicacions
  1. Títol
  2. Eix en el qual s’inscriu
  3. Autoria i filiació acadèmica
  4. Resum (màxim 500 paraules)
  5. Paraules clau
  6. Referències bibliogràfiques bàsiques
  7. Breu currículum de l’autor o dels autors (màxim 300 paraules)
 • Per als simposis
  1. Tema
  2. Eix (o eixos) en el qual s’inscriu
  3. Coordinador o coordinadors i filiació acadèmica
  4. Participants (mínim 5) i títols provisionals
  5. Resum (màxim 500 paraules)
  6. Paraules clau
  7. Breu currículum del coordinador o dels coordinadors (màxim 300 paraules)

S’accepten propostes en qualsevol llengua romànica i en anglès. Un cop rebuda, la documentació serà anonimitzada i lliurada al Comitè Científic, que l’avaluarà per revisió per parells (peer review). Es notificarà la resolució definitiva a través del correu electrònic.

Per inscriure’t clica aquí:

CA